Arbeidsrecht, incasso en huurrecht

Heeft u te maken met een conflict op het werk? Of heeft uw bedrijf te maken met wanbetalers? Heeft u een conflict met uw (ver)huurder? Mr. D.G. Geerdink heeft jarenlange ervaring met deze rechtsgebieden. Zo weet u zeker dat uw zaak bij ons in goede handen is.  

Advocaat voor familie-, werk- en strafzaken

Incasso

Iedere ondernemer wordt er wel eens mee geconfronteerd: u heeft een product geleverd of een dienst verricht en uw opdrachtgever weigert te betalen.

Voordat u de eerste aanmaningsbrief verstuurt, doet u er goed aan precies te weten op welke wijze u de wettelijke rente aanzegt en welke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

Regelmatig komt het voor dat een incasso-opdracht door Geerdink advocaten geheel buitengerechtelijk wordt afgewikkeld. De totale vordering wordt dan voor u geïncasseerd en de kosten van rechtsbijstand worden volledig op de debiteur verhaald.

Soms echter is het noodzakelijk de gang naar de rechter te maken, teneinde een vonnis te verkrijgen. In een dergelijk geval moet u rekening houden met extra kosten. Denk daarbij aan deurwaarderskosten, griffiegeld en advocaatkosten.

Heeft u als ondernemer te maken met een wanbetaler? Neem telefonisch contact op met ons kantoor.

Arbeidsrecht

De heer mr. D.G. Geerdink heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht. Hij behartigt de belangen van zowel werknemers als werkgevers. De aandacht is er hierbij op gericht om te komen tot een snelle, doelmatige schikking.

Vaak eindigt een arbeidsconflict dan ook in een formele ontbindingsprocedure bij de ter zake bevoegde kantonrechter.

Verwacht u problemen rond de arbeidsrelatie, of gaat u een nieuwe arbeidsrelatie aan, schroom dan niet om contact op te nemen met de heer mr. Geerdink.

Een snel en kort telefonisch advies kan soms al duidelijkheid verschaffen.

Huurrecht

Geerdink Advocaten geeft advies en staat zowel verhuurder als huurder bij in procedures in geval van huurgeschillen. Een huurgeschil kan natuurlijk van velerlei aard zijn. Er kan bijvoorbeeld een geschil ontstaan over de staat van onderhoud van het gehuurde pand of de huurprijs. Ons kantoor kan u tevens bijstaan bij de invordering van huurachterstanden en ontruimingsprocedures in het kader van overlastsituaties.

Heeft u te maken met een huurgeschil, neem dan contact op met ons kantoor voor telefonisch advies of het maken van een afspraak.