De tarieven van Geerdink Advocaten

Afhankelijk van de draagkracht van de cliënt en de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak varieert het uurtarief van €120,- tot maximaal €250,-, exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw.

Gefinancierde rechtsbijstand of uurtarief

Vaak kan rechtsbijstand op basis van de 'Wet op de rechtsbijstand' worden verleend. Wat vroeger pro-deo-hulp heette, wordt nu gefinancierde rechtsbijstand genoemd. Bepalend voor de vraag of men op deze vorm van rechtshulpverlening een beroep kan doen, zijn de hoogte van het inkomen, de omvang van het vermogen en het belang van de zaak. Voldoet u aan de wettelijke maatstaven, dan heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand.

Kijk voor een uitgebreid overzicht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan werken wij met een uurtarief. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd en u ontvangt een gespecificeerde declaratie, zodat u precies kunt zien wat uw advocaat voor u doet. Bovendien kunt u de verzonden declaratie altijd controleren.

Andere kosten waar u mee te maken kunt krijgen, zijn onder meer griffierecht en deurwaarderskosten.